13 సంవత్సరాల ప్రొఫెషనల్ పీపాలో నుంచి నీళ్లు బయిటికి రావడమునకు వేసివుండే చిన్న గొట్టము తయారీదారు

ఇమెయిల్: info@vigafaucet.com

టెల్: + 86-750-2738266

విగా పీపాలో నుంచి నీళ్లు బయిటికి రావడమునకు వేసివుండే చిన్న గొట్టము ఫ్యాక్టరీ చిరునామా

విగా పీపాలో నుంచి నీళ్లు బయిటికి రావడమునకు వేసివుండే చిన్న గొట్టము ఫ్యాక్టరీ చిరునామా

విగా గార్డెన్ శానిటరీ వేర్ కో., లిమిటెడ్.

టెల్: + 86-750-2738266

చైనాలోని షుయికౌ టౌన్ లో ఉంది